Bomen

Alle leden van dit team voldoen aan het examinerings- en certificeringssysteem van European Tree Workers ®. Een Europese richtlijn, die garandeert dat wij weten wat wij doen, dat ‘wij worden gehinderd door kennis’. En die u als opdrachtgever de garantie biedt dat wij op het hoogste niveau kennis hebben van natuurbehoud, milieubescherming en veiligheidsvoorschriften. Die expertise wordt gevoed door de passie voor bomen en het belang dat wij hechten aan de rol van het groen in onze leefomgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bomen bieden geborgenheid, bescherming en veiligheid. Bomen kleden hun omgeving aan en dragen bij aan structuur, zowel in de stad als in het landschap. Bomen verdienen zelf ook bescherming en zorg. Moeten soms aangepast (gesnoeid) worden ten behoeve van hun omgeving, of worden gekapt of herplant. Dat doen wij met zorg, verrichten als het nodig is eerst onderzoek, kunnen de waarde van de bomen taxeren en brengen voor u in beeld wat de mogelijke effecten zijn van eventuele ingrepen.

Certificaten