Heeft u vragen over bomenbeheer?

Neem gerust contact met ons op.

Contact
In het kort

Onze diensten op het gebied van onderzoek beslaan een breed terrein.

← Terug naar overzicht
Onder andere:
  • Inventariseren
  • Visual Tree Assessment
  • Ecologisch onderzoek
  • Boom-technische onderzoek

Onze diensten op het gebied van onderzoek beslaan een breed terrein.

Wij inventariseren, inspecteren en beschrijven een geheel bomenbestand of één enkele boom. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld een particuliere tuineigenaar, voor een gemeente, een (tuin)architect of een projectontwikkelaar.

Wij verrichten een Visual Tree Assessment, een boom-technische onderzoek waarbij wordt gekeken naar de stabiliteit en veiligheid van de boom, nodig om de eigenaar (die wettelijk een zorgplicht heeft) te behoeden voor schade veroorzaakt door omvallen of door vallende takken.

Wij onderzoeken de effecten wanneer in de nabijheid van bomen moet worden gebouwd, of wanneer bomen voor nieuwbouw moeten wijken. In deze zogenoemde Bomen Effect Analyse wordt gekeken naar de wijze waarop zoveel als mogelijk de aanwezige bomen duurzaam behouden kunnen blijven.

Wij achterhalen de oorzaak wanneer de conditie van een boom verslechterd of deze ziek wordt. Dat kan bijvoorbeeld een bodemkundige oorzaak hebben, of een aantasting door insecten.

Wij verzorgen quick scans en verrichten op verzoek ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet.

Heeft u vragen over bomenbeheer?

Neem gerust contact met ons op.

Contact