• t 035-5330883

Onderzoek

Onze diensten op het gebied van onderzoek beslaan een breed terrein.

Wij inventariseren en beschrijven een bomenbestand. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld een particuliere tuineigenaar, of voor een gemeente, een tuinarchitect of een projectontwikkelaar.

Wij verrichten een Visual Tree Assessment, een boom-technische onderzoek waarbij wordt gekeken naar de stabiliteit en veiligheid van de boom, nodig om de eigenaar (die wettelijk een zorgplicht heeft) te behoeden voor schade veroorzaakt door omvallen of door vallende takken.

Wij onderzoeken de effecten wanneer in de nabijheid van bomen moet worden gebouwd, of wanneer bomen voor nieuwbouw moeten wijken. In deze zogenoemde Bomen Effect Analyse wordt gekeken naar de wijze waarop zoveel als mogelijk de aanwezige bomen duurzaam behouden kunnen blijven.

Wij achterhalen de oorzaak wanneer de conditie van een boom verslechterd of deze ziek wordt. Dat kan bijvoorbeeld een bodemkundige oorzaak hebben, of een aantasting door insecten.

Wij verzorgen quick scans en verrichten op verzoek ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet.

  • logo van European Arboricultural Council
  • logo van VCA® gecertificeerd aannemingsbedrijf
  • logo van Kring Praktiserende Boomverzorgers
  • logo van Aequor® erkend leerbedrijf